11

חלקי חילוף

גלגל שרשרת

צִילִינדֶר

יְצִיקָה

גלגל שרשרת 2

פיר

גלגל שיניים